Hakkımızda

Öğrenci Doktoru Eğitim ve Danışmanlık; 16 yıllık öğretmenlik+idarecilik hayatı boyunca sürekli değişim ve gelişim peşinde olan bir eğitimci tarafından, günümüzde ilk ve orta öğretimdeki öğrencilerin yer aldığı "Z Kuşağı"na yönelik yerçekleştirilen bir eğitim/öğrenci koçluğu modelidir.
2000 yılı ve sonrası doğumlu olanlar "Z Kuşağı" olarak adlandırılmakta, anaokulu+ilkokul+ortaokul+lise öğrencilerinin tamamı bu kuşak içerisinde yer almaktadır ve Türkiye nüfusunun yaklaşık %25 'ini oluşturmaktadır. "Z Kuşağı" olarak adlandırılan bu nesli tanımak, onları anlamak ve anlamlandırmak üzerinde yeteri kadar çalışma yapılmamış ve bundan dolayı da büyük çoğunluğu itibariyle heba edilmiş bir kuşak olarak dikkat çekmektedir.
"Yeni Nesil Öğrenci Koçluğu" mottosuyla hareket eden Öğrenci Doktoru Eğitim & Danışmanlık, çalışmalarını "Z Kuşağı" üzerine yoğunlaştırmış ve bu kuşağın olumlu/olumsuz özelliklerine yoğunlaştırarak eğitimde ve koçlukta yeni bir model ortaya koymaktadır. Teknoloji çağının çocukları olan "Z Kuşağı"nın geçmiş kuşaklardan çok farklı bir şekilde kendilerine has birçok özelliği bulunmaktadır. Dolayısıyla "Z Kuşağı" öğrencilerine geleneksel yol/yöntemlerle yaklaşmak yerine bu kuşağın; özellikleri, istekleri, ihtiyaçları ve handikapları dikkate alınarak yeni eğitim/öğretim yöntemleri geliştirilmelidir.
Öğrenci Doktoru Eğitim & Danışmanlık, yaptığı çalışmaları yukarıda saydığımız özelliklere göre belirlemekte ve "Her Öğrenci Özeldir." anlayışıyla hareket ederek bireyselleştirilmiş bir program uygulamaktadır. Her öğrencinin kişilik özellikleri, yetenekleri, ilgi alanları, zeka türü, öğrenme stilleri, güçlü ve zayıf yönleri farklıdır. Öğrenci Doktoru Eğitim & Danışmanlık'ta bu özellikler online testlerden oluşan ve Öğrenci Doktoru tarafından geliştirilmiş olan "Akademik Check-up" uygulaması ile belirlenmekte, grafiklerle bilimsel sonuçların ortaya konduğu sonuçlara göre bireyselleştirilmiş bir program oluşturulmaktadır.

HABERDAR OL! Bursa da özel okullar, özel kurumlar ve kusrlar ile ilgili yenilikleri takip etmek için abone olun!
MESAJ GÖNDER!